03.12.2018

«Η 3η Δεκεμβρίου είναι η μέρα που έχει αφιερωθεί στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι περίπου ένας στους δέκα συμπολίτες μας έχει κάποια μορφή αναπηρίας. Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος που δεν πρέπει να παραγνωρίζεται!

Η μεγάλη μας πρόκληση όμως να μειώσουμε μέχρι εξαφανίσεως κάθε είδους διάκριση, κάθε είδους δυσκολία που συνεπάγονται οι ειδικές ανάγκες τους,  ώστε να μη μένει κανείς στο περιθώριο.

Η 3η Δεκεμβρίου δεν θα πρέπει να είναι η μέρα που θα θυμόμαστε τις υποχρεώσεις μας απέναντι στους συμπολίτες μας, αλλά εκείνη που θα θέτουμε νέες στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους και τη βελτίωση της καθημερινότητά τους».